10 gode råd til at undgå frostsprængte vand- og varmerør

1. Sørg for cirkulation i varmerør og vandrør

Rørene fryser nemmere, hvis vandet ikke cirkulerer frit. Sluk derfor ikke for cirkulationspumpen om natten, når der er varslet hård frost.

2. Hold en temperatur på mindst 17-18 grader i hele boligen

De fleste forsikringer dækker ikke skader på dit hus, der er forårsaget af frostsprængte rør som følge af utilstrækkelig rumopvarmning. Du bør derfor altid holde en minimumstemperatur på mindst 17-18 grader i hele boligen.I sommerhuse dækker de fleste selskaber heller ikke frostsprængninger som følge af utilstrækkelig rumopvarmning.

Har du ikke varme på sommerhuset om vinteren, vil forsikringen ikke dække frostsprængninger, uanset at du har lukket for vandet og tømt rørene. Står der bare en smule vand i et rør, kan det give frostsprængninger, som forsikringer kan nægte at dække. 

3. Frostsikring af vandrør starter i skunken

Vær opmærksom på, om du har skjulte rør til enten varme eller brugsvand på steder, hvor det kan blive rigtig koldt. Problemer med frosne rør opstår nemlig typisk i skunkrum, på loftet eller andre steder, hvor rørene løber uden for husets klimaskærm.

Hvis der sidder en radiator på væggen, og der ingen synlige rør er, så er der oftest rør bag væggen. Få huse har vvs-oplysninger på hustegningerne, så tjek dine skunkrum for rør – og tjek samtidig, om de er isoleret godt nok.

4. Isolér rørene eller flyt dem for at undgå frostsprængning

Har du først én gang haft frostproblemer et givent sted, vil du formentlig få det igen. I de tilfælde vil det være en god idé enten at efterisolere rørene. Du kan også vælge at få flyttet den pågældende rørføring, så den løber inden for klimaskærmen.

5. Drop elektriske varmebændler

Det kan sjældent svare sig at vikle varme, elektriske varmebændler om rørene. Det kan hurtigt blive en dyr løsning at holde frosten fra dine rør med el-opvarmning.

6. Luk for hovedhanen i sommerhuset

Vandrør og varmerør sprænger oftest i sommerhuse. Luk derfor altid for hovedhanen, når du lukker fritidshuset ned for vinteren. Tøm samtidig alle vandledninger i det omfang, det lader sig gøre. Der sidder typisk en taphane ved vandmåleren og en slange, der fører over til et afløb.

I mange sommerhuse af ældre dato kan taphanen sidde udendørs i en brønd. Men blot en smule vand i rørene eller i toilettet kan give frostsprængninger, så hvis du vil være helt sikker, bør du sørge for, at der altid er lidt varme på i sommerhuset.

7. Sørg for luftcirkulation i sommerhuset 

Sørg for fri luftcirkulation i sommerhuset ved at åbne alle indvendige døre og lågen under fx køkkenvasken, så der kan komme varme derind. Et køkkenskab, der er monteret op mod en kold ydervæg, kan skabe problemer. I sådanne skabe løber brugsvandet til vandhanen ofte, og ved at åbne skabet sørger du for, at der i skabet er samme temperatur som i resten af køkkenet.

8. Tø ikke frosne rør op med varmepistol

Varmepistoler af den slags, man bruger til at krympe rørsamlinger eller fjerne maling med, har en blæser luft med temperaturer på 500-600 grader og kan let ødelægge eller svække røret, hvis du varmer for længe på et stykke ad gangen. 

Varmepistoler bør aldrig anvendes på rør af PVC, og en varmepistol antænder også let brand i støv og andre brandbare materialer. I begge tilfælde risikerer du, at forsikringen ikke - eller kun delvist - dækker evt. skader, da du har udvist ’grov uagtsomhed’.

9. Få en installatør til at tø frossent vandrør op 

I stedet for at bruge en varmepistol, kan du bede en vvs-installatør om at tø røret op igen ved at sætte elektrisk spænding på røret. Det skal du IKKE selv forsøge dig med. Prisen afhænger af isproppens størrelse, rørføringens tilgængelighed samt hvor du bor.

10. Stop ulykken inden efterbehandling 

Sprænger vandrøret eller varmerøret, er det vigtigste at få stoppet vandstrømmen. Luk derfor for hovedhanen hurtigst muligt. Den sidder ofte ved vandmåleren i bryggerset. Ring derefter efter en vvs-mand og fjern det vand, der er løbet ud med fx håndklæder og spande. 

Kilde: Videnscenteret Bolius - https://www.bolius.dk/10-gode-raad-til-at-undgaa-frostspraengte-vand-og-varmeroer-4925

Indsendt af Louise Werner den 13 dec 2021