Brændeovne ved hussalg

Tjek brændeovnen når du køber bolig

En gammel brændeovn forurener op til fem gange så meget som en moderne ovn. Jo mere moderne en model, jo bedre er det for miljøet og også for din sundhed. Derfor er du som boligkøber forpligtet til at oplyse, om der står en brændeovn eller en pejseindsats i den bolig, du har købt. Indberetning af oplysningen skal ske i forbindelse med tinglysningen af skødet. Den skal ske digitalt via www.tinglysning.dk. Efter tinglysningen modtager du et brev fra Miljøstyrelsen i e-boks. Brevet indeholder yderligere information om mulighederne for at dokumentere ovnens alder og fristen for at gøre dette.

Skift eller skrot en gammel ovn?

Hvis ovnen er produceret før 2003 er det pr. 1/8-21 blevet lovpligtigt at skifte eller skrotte brændeovnen eller pejseindsatsen. Det skal ske senest 12 måneder, efter du har overtaget boligen. Og du skal have indberettet dette digitalt til Miljøstyrelsen via det brev, du modtager i e-boks. Der er en række undtagelser fra dette krav, som du kan læse om længere nede på siden.

Jeg har købt bolig med en brændeovn produceret efter 1. januar 2003

Hvis boligen indeholder en brændeovn fra efter 1/1-03, skal du som ny boligejer dokumentere brændeovnens alder. Det kan du gøre ved at indsende:

 • en prøvningsattest eller
 • dokumentation for svanemærkning eller
 • en underskrevet erklæring om vurdering af produktionsåret fra skorstensfejeren eller en anden fagperson eller
 • en såkaldt overensstemmelsesvurdering.

Dokumentationen skal indsendes inden for 6 måneder efter, du har overtaget boligen. Dokumentationen skal sendes til Miljøtyrelsen via brevet, du modtager i e-boks kort efter tinglysningen.

Jeg har købt bolig med en brændeovn produceret før 1. januar 2003

Du skal senest 12 måneder efter, du har overtaget boligen, have udskiftet eller nedlagt brændeovnen. Og du skal have indberettet dette digitalt til Miljøstyrelsen via det brev, du modtager i e-boks.

Hvad sker der, hvis du ikke overholder reglerne i ejerskifteordningen?

Konsekvensen afhænger af, om der er tale om manglende indberetning af oplysninger eller om manglende udskiftning/skrotning inden for tidsfristen. Det er Miljøstyrelsen, der fører tilsyn. Miljøstyrelsen vil i første omgang indskærpe, at du skal leve op til kravene om indberetning af oplysninger om brændeovnen inden for 12 måneder efter overtagelse af boligen. Derefter kan Miljøstyrelsen pålægge dig ugentlige administrative tvangsbøder.

Jeg kender ikke alderen på brændeovnen

Du kan altid kontakte din skorstensfejer, som kan hjælpe dig med at fastslå produktionsåret. Det vil også være en god idé at undersøge, om sælgeren af boligen kan være behjælpelig med at fastslå alderen.

Undersøg brændeovnen

Det er ikke altid nemt at finde ud af, hvor gammel en brændeovn er. Især hvis den er fra før 2008. I 2008 indførte man nemlig et krav om såkaldte prøvningsattester for alle nye brændeovne.

Ellers kan man på visse ovne bag på finde oplysningerne om produktionsåret. Hvis der er et mærke på brændeovnen, kan du desuden henvende dig til en forhandler eller en producent, der muligvis kan hjælpe dig med at aldersbestemme din ovn. I de meget få tilfælde hvor man simpelthen ikke kan bestemme alderen på ovnen, skal man indsende en erklæring om vurdering af produktionsåret underskrevet af skorstensfejeren. Du skal senest 6 måneder efter overtagelse af boligen indsende erklæringen. Dokumentationen skal sendes til Miljøtyrelsen via brevet, du modtager i e-boks kort efter tinglysningen.

Undtagelser fra reglen

Ejerskifteordningen gælder for ”visse fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW i form af brændeovne og pejseindsatse”. En række såkaldte fyringsanlæg er undtaget ejerskifteordningen. Dette gør sig gældende for:

 • Antikke brændeovne produceret før 1920
 • Brændekedler
 • Brændeovne og pejseindsatse i fredede bygninger
 • Brændekomfurer opbygget på stedet
 • Indmurede pejseindsatse, hvor udskiftning eller nedlæggelse kræver væsentlige konstruktionsmæssige ændringer omkring fyringsanlægget
 • Halmfyr
 • Kakkelovne
 • Masseovne
 • Pillefyr
 • Åbne ildsteder/pejse

Disse ejerskifter er ikke omfattet af ordningen

En række ejerskifter er undtaget ordningen. Du skal derfor ikke skifte din brændeovn eller pejseindsats ud, hvis:

 • Ejerskiftet sker fordi din ægtefælle er død, og at du derefter vil sidde i et uskiftet bo
 • Ejerskiftet sker ved, at din ægtefælle køber boligen ved skilsmisse
 • Ejerskiftet sker ved, at du sælger din del af boligen til en anden tinglyst medejer
 • Ejerskifte, hvor du sælger din kolonihave eller din andelsbolig
 • Ejerskifte, hvor boligkøber er en juridisk person (f.eks. et aktieselskab (A/S), et anpartsselskab (ApS), et interessentskab (I/S) eller en forening, en fond eller en stiftelse)

Vi håber, at ovennævnte har givet dig et godt indblik i hvordan brændeovne skal håndteres i forbindelse med dit boligkøb. Hvis du er sælger af en ejendom med brændeovn, så har vi følgende råd til dig:

Hvad skal jeg som sælger være opmærksom på?

Forpligtelsen til at skifte eller skrotte ligger hos køber. Du kan som sælger stadig spille en stor rolle, hvis du finder de rigtige dokumenter til køber. Det vil gøre deres oplevelse med at overtage huset nemmere og mere overskuelig.

Har du en brændeovn, har du måske også en prøvningsattest. Du har nemlig pligt til at opbevare den i 10 år efter købet. Læs, hvordan du muligvis kan fremskaffe en tabt prøvningsattest og få mere information om attester på brændefyringsportalen.dk.

Du kan hjælpe køber ved at finde ét eller flere af følgende dokumenter:

 • En kvittering på brændeovnen eller
 • En erklæring om vurdering af produktionsåret fra en fagperson eller
 • En prøvningsattest, der fulgte med brændeovnen eller
 • En overensstemmelsesvurdering fra producenten eller
 • Dokumentation for svanemærkning af brændeovnen. Hvis den er svanemærket, er den tidligst fra 2004.


Kilde: Ovennævnte råd og oplysninger er hentet fra https://braendefyringsportalen.dk/borger/ejerskifteordningen/

Indsendt af Louise Werner den 01 feb 2022