Hvordan sikrer sælger sig mod ansvar for fejl og mangler?

Blev fra for dit sælgeransvar

Som sælger kan du sikre dig mod fremtidige erstatningskrav fra køber, hvis du har fået udarbejdet en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport for ejendommen, indhentet et ejerskifteforsikringstilbud og tilbyder køber, at betale halvdelen af det billigste fremlagte ejerskifteforsikringstilbud. Tilstands- & el-rapporten er nemlig grundlaget for ejerskifteforsikringstilbuddet. Denne ordning kaldes i daglig tale ”huseftersynsordningen” og med denne ordning, er du som sælger fritaget for det 10-årige sælgeransvar, som du ellers er pålagt ved salg af en ejerbolig uden at anvende ordningen.

Ejerskifteforsikringer er normale ved salg af enfamiliehuse, men de der derimod mere sjældne ved salg af ejerlejligheder. Det er de fordi, der både skal udarbejdes en rapport for selve lejligheden samt en rapport for hele ejendommen. Det kan hurtigt blive en relativ bekostelig affære, og derfor vælger langt de fleste ejerlejlighedssælgere at sælge med fravalg af ordningen. 

Tilstandsrapport og elinstallations-rapport

Tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten bliver udarbejdet af beskikkede byggesagkyndige og elinstallatører. Det står dig som sælger helt frit for, hvilken byggesagkyndig du ønsker skal lave dine rapporter. De to rapporter beskriver eventuelle visuelle fejl og mangler ved boligen ved et karaktersystem baseret på farverne rød, gul, grå og sort. Karakteren rød beskriver kritiske skader som kan have betydning for bygningsdelen på kort sigt. Gul beskriver alvorlige skader som vil medføre at bygningsdelens funktion svigter på længere sigt, og kan medføre skader på andre bygningsdele. Grå betyder mindre alvorlige skader, som ikke har indflydelse på bygningsdelen eller dets funktion. Karakteren sort kan sammenlignes med den tidligere UN. Det er mulige skader som bør undersøges nærmere for, at afklare om det er en skade og hvor stort omfanget er.

Hvornår skal du tegne en ejerskifteforsikring, og skal du betale den selv?

Når ejendomsmægleren modtager tilstandsrapporten og el-rapporten sendes de til et forsikringsselskab, som så udsteder et tilbud på en ejerskifteforsikring. Ejerskifteforsikringen dækker for skjulte fejl og mangler, som ikke er nævnt i rapporterne. Der kan være meget store forskelle på præmierne fra selskab til selskab. Det er køberne, som beslutter om de vil tegne en ejerskifteforsikring og hvilken ejerskifteforsikring de ønsker at tegne. Som sælger er du kun forpligtet til at betale halvdelen af præmien på den billigste forsikring. Vælger køber ikke at tegne ejerskifteforsikring, er pengene sparet, og du er stadig ansvarsfraskrevet som sælger. Det er du fordi, at du har fremlagt rapporter, fremlagt et tilbud på en ejerskifteforsikring og skriftligt tilbudt at betale for halvdelen af præmien på den ejerskifteforsikring, som du vælger. Det er køber der tegner og betaler ejerskifteforsikringen. Derefter lægges kvittering for betaling som bilag i sagen og sælgers halvdel refunderes over refusionsopgørelsen inden handles afsluttes. 

Vi håber at det har kaste lidt lys over hvordan det fungerer når man ønsker at sælge din bolig unde sælgeransvar for fejl og mangler ved boligen efter salg. Har du flere spørgsmål til emnet her, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 71 74 64 00.

Indsendt af Louise Werner den 11 jun 2021